آزمایشگاه تست عملکرد انواع چیلر آب خنک و هوا خنک

آزمایشگاه تست عملکرد انواع چیلر آب خنک و هوا خنک


مجموعه آزمایشگاه تست چیلر به منظور تست عملکرد و ارزیابی ظرفیت انواع چیلرهای آب خنک و هواخنک تا ظرفیت 600تن تبرید توسعه یافته است. مراحل طراحی این آزمایشگاه براساس استاندارد AHRI 551/591(SI): 2020 و ANSI/ASHRAE 30-2019 انجام گرفته است و امکان تنظیم شرایط تست شامل دمای هوا، رطوبت نسبی، دمای آب، دبی آب و ولتاژ تست کمپرسور و چیلر را فراهم گردیده است. مجموعه آزمایشگاه شامل چمبر تست، اتاق کنترل و مجموعه تامین آب آزمایشگاه است که در قالب یک مجموعه آزمایشگاهی ارائه می‌شود. ویژگی‌های این مجموعه تست به شرح زیر است:

  1. تست انواع چیلرهای آب-خنک و هوا-خنک تا ظرفیت 600 تن تبرید
  2. تنظیم و پایداری دمای هوا در چمبر تست در محدوده -7℃ تا 56℃ و با دقت 0.3℃ به صورت اتوماتیک
  3. تنظیم و پایداری رطوبت هوا در چمبر تست در محدوده 5% تا 95% و با دقت 1% به صورت اتوماتیک
  4. تنظیم و پایداری دمای آب تست در محدوده 5℃ تا 66℃ و با دقت 0.1℃ به صورت اتوماتیک
  5. رابط کاربری با قابلیت تعریف تست بر اساس استاندارد، تنظیم شرایط، محاسبه پارامترها، رسم نمودارها و ارائه گزارش تست
  6. پیاده سازی تمامی فلودیاگرام ها در رابط کاربری و امکان مشاهده آنلاین تمامی فرآیندها و عملکرد تجهیزات