طراحی و ساخت مجموعه اتاق‌های تست تجهیزات تهویه مطبوع

طراحی و ساخت مجموعه اتاق‌های تست تجهیزات تهویه مطبوع
هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی مجموعه آزمایشگاه تست و ارزیابی عملکرد انواع اسپیلت، داکت اسپیلت و فن کویل است. این مجموعه بر اساس الزامات استانداردهای ISO 5151:2017 و ANSI/AHRI 440:2019 و ISO 13253:2017 و ASHRAE 79-2015 توسعه یافته است که شامل اندازه گیری ظرفیت و راندمان گرمایشی و سرمایشی می‌شود. مجموعه آزمایشگاه شامل اتاق تست Indoor، اتاق تست Outdoor، تجهیز اندازه گیری دبی هوا و سیستم تامین آب تست فن کویل می‌شود. ضمن درنظر گرفتن تمامی نیازمندی‌های استاندارد، مجموعه اتاق های‌تست دارای قابلیت‌های زیر است:

1. تست انواع اسپیلت، داکت اسپیلت و فن کویل تا ظرفیت 60000Btu/hr و دبی 2400CFM

2. تنظیم و پایداری دمای هوا در اتاق های تست در محدوده ℃ ۷- تا ℃ ۵۶ و با دقت ℃ ۰.۳ به صورت اتوماتیک

3. تنظیم و پایداری رطوبت هوا در اتاق‌های تست در محدوده %۵ تا %۹۰ و با دقت %۱ به صورت اتوماتیک

4. تنظیم و پایداری دمای آب تست فن‌کویل در محدوده ℃ ۵- تا ℃ ۸۶ و با دقت ℃ ۰.۱ به صورت اتوماتیک

5. رابط کاربری با قابلیت تعریف تست بر اساس استاندارد، تنظیم شرایط، محاسبه پارامترها، رسم نمودارها و ارائه گزارش تست

6. پیاده سازی تمامی فلودیاگرام‎ها در رابط کاربری و امکان مشاهده آنلاین تمامی فرآیندها و عملکرد تجهیزات