مجموعه آزمایشگاه تست عملکرد انواع فن کویل

مجموعه آزمایشگاه تست عملکرد انواع فن کویل


مراحل طراحی، ساخت و بهره‌برداری مجموعه آزمایشگاه تست و ارزیابی عملکرد انواع فن کویل توسط شرکت برنا صنعت هوشیار انجام گرفته است. این مجموعه بر اساس الزامات استانداردهای ANSI/AHRI 440:2019 ، ASHRAE 79-2015 و معیارهای استاندارد Eurovent توسعه یافته است. ارزیابی عملکرد فن‌کویل شامل اندازه‌گیری ظرفیت و راندمان گرمایشی و سرمایشی، افت فشار، دبی آب و دمای ورودی و خروجی می‌شود. مجموعه آزمایشگاه شامل اتاق تست، تجهیز اندازه گیری دبی هوا و سیستم تامین آب تست فن کویل می‌شود.

ضمن دستیابی به تمامی نیازمندی های استاندارد، مجموعه آزمایشگاه تست دارای قابلیت‌های زیر است:

  1. تست انواع فن کویل زمینی، کاستی و توکار تا ظرفیت 60000 Btu/hr و دبی هوای 2400 cfm
  2. تنظیم و پایداری دمای هوا در اتاق تست در محدوده -7℃ تا 56℃ و با دقت 0.3℃ به صورت اتوماتیک
  3. تنظیم و پایداری رطوبت هوا در اتاق‌ تست در محدوده 5% تا 95% و با دقت 1% به صورت اتوماتیک
  4. تنظیم و پایداری دمای آب ورودی و خروجی فن‌کویل در محدوده 5℃ تا 86℃ و با دقت 0.1℃ به صورت اتوماتیک
  5. رابط کاربری با قابلیت تعریف تست بر اساس استاندارد، تنظیم شرایط، محاسبه پارامترها، رسم نمودارها و ارائه گزارش تست
  6. پیاده سازی تمامی فلودیاگرام ‎ها در رابط کاربری و امکان مشاهده آنلاین تمامی فرآیندها و عملکرد تجهیزات