آدرس و راه های ارتباطیدفتر تهران: تهران، میدان تیموری، خیابان شهید صالحی، کوچه گلستان، بن‌بست گل

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف


تلفن تماس: 02166084138 – 09102274828


آدرس ایمیل: info@hooshyartech.com