مجموعه نرم‌افزار تحلیل عملکرد و انتخاب محصول

مجموعه نرم‌افزار تحلیل عملکرد و انتخاب محصول

به عنوان یک ابزار تکمیلی در کنار تجهیزات تست و کنترل کیفی تولید شده، نرم‌افزار تحلیل عملکرد و انتخاب محصول شامل فن‌ها و مبدل‌های حرارتی توسعه داده شده است. این نرم‌افزار بر اساس استانداردهای مرجع طراحی گردیده است و امکان ارائه اطلاعات عملکردی و هندسی مورد نیاز به مشتری را فراهم می‌سازد.

از جمله ویژگی‌های نرم‌افزار به شرح زیر است:

1. تحلیل عملکرد انواع فن‌های Plug Fan ، Backward ، forward و Axial و ارائه نمودار عملکردی

2. امکان انتخاب فن براساس دبی و نسبت فشار و همچنین شرایط محیطی دما و ارتفاع مشتری

3. ارائه گزارش بر اساس عملکرد فن در نقاط کاری مورد نظر و همچنین اطلاعات هندسی فن
4. امکان انتخاب موتور الکتریکی، سیستم انتقال قدرت و سایز تسمه و پولی

5. تحلیل عملکرد مبدل Shell & Tube

6. انتخاب مبدل حرارتی مناسب براساس اطلاعات فنی مورد نظر شامل نوع سیال، دماهای کاری، توان مورد نیاز و…